Present Continuous Tense

İngilizcede üç adet fiil zamanı vardır.

1. Present Tense Şimdiki Zaman

2. Past Tense Geçmiş Zaman

3. Future Tense  Gelecek Zaman

 

Present Tence kendi içerisinde dörde ayrılır.

a.  Simple Present Tense

b.  Present Continuous Tense

c.  Present Perfect Continuous Tense

d.  Present Perfect Tense

 

Şimdi örneklerle hepsini teker teker inceleyelim. 

b.  Present Continuous Tense 

I        +   am / am not    +Verb(ing)  + Object(nesne)

I am speaking now.  Şimdi/şu an konuşuyorum.

He

She    +   is/  isn't         +Verb(ing) + Object (nesne)

It

He is washing his car.  Arabasını yıkıyor.

She is eating her dinner.  Akşam yemeğini yiyiyor.

You    + are/ aren't   +  Verb(ing)  + Object(nesne)

we         

they

The students are listening to their teacher.  Öğrenciler öğretmenlerini dinliyor.

Questions? Sorular?

Am    +    I 

Are    +   you         +  Verb(ing)  + Object(nesne)

               we

              they

Are you watching TV now?  Şu an televizyon mu seyrediyorsun?

               He

Is        + She        + Verb(ing) + Object (nesne)

                It

Present Continuous Tense Time Expressions

Present Continuous tense fiil çekimine ait zaman ifadeleri.  Bu ifadeler olduğu zaman Present Continuous Tense kullanılır.

now

at the moment

still

at present

Örnek Cümleler

I am giving an example now.

They are not playing football at present.

It is still raining.

My father is washing his car.

Ali and Ahmet are walking.

My father is talking to my mother.

They are swimming in the pool.

The baby is crying.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !